Plastové nádrže

Námi vyráběné nádrže jsou kruhového půdorysu vyrobené z polypropylénových konstrukčních desek s UV filtrem. Nádrže jsou vyztuženy po vnějším obvodě masivními příčkami, které jsou od sebe ve vzdálenosti 25 – 30 cm dle velikosti nádrže. Uvnitř nádrže jsou umístěny kruhové výztuhy a vzpěry víka, aby byla docílena ještě větší pevnost konstrukce nádrží (přesný počet vzpěr je uveden v tabulce níže) Standardně jsou nádrže opatřeny přítokovým a odtokovým potrubím o průměru DN110, na vyžádání zákazníka je jejich umístění a průměr možno upravit, bez navýšení ceny nádrže.

Nádrže je možné použít na jímání dešťové nebo odpadní vody, dále jako retenční nádrž ke studnám. Možné je také nádrž použít jako septik, přidáním vnitřních dělících stěn. Toto provedení je prodáváno za cenu nádrže + cenu použitého materiálu na příčky, ostatní náklady (pracnost apod.) nejsou zákazníkovi účtovány.

nabídka

-jímací nádrže na dešťovou vodu
-jímací nádrže s atestem na pitnou vodu
-vícekomorové septiky
-vodoměrné šachty
-šachty na tlakovou kanalizaci
-pískové filtry pro čišťení odpadních vod
-a další výrobky po dohodě se zákazníkem

Máte otázky? Napište nám . . .

garden@zavlaha.cz